Motoroptimering

När du tar hand om din bil och byter däck kanske du ställt dig frågan ”Vad mer kan jag göra för att hålla bilen i trim?”. En sak som gör stor skillnad för både miljön och bilens prestanda är en motoroptimering. En motoroptimering anpassar bilen efter förarens behov och önskemål för att få till en optimal körupplevelse.

Läs mer

Motoroptimering ger en uppgraderad bil

Du motoroptimerar din bil i motorstyrenheten. Allt görs digitalt så det är inga fysiska ingrepp på motorn som görs. Innan du optimerar bilen är det bra att fundera på hur du brukar använda din bil. Tänk igenom dessa punkter:

 • Kör du längre sträckor eller blir det mest stadskörning?
 • Vilken körstil har du? Kör du lugnt eller aggressivt? Var ärlig!
 • Vad vill du få ut? Optimal prestanda eller största möjliga miljövinst?

Ju mer information du anger till verkstaden, desto större är chanserna att du får en motor som är anpassad efter dina behov. Motoroptimering blir alltså ett sätt att ta sina körvanor i beaktning i ”efterhand”, för alla som inte gjorde det redan vid köptillfället. Många som gjort motoroptimering är förvånade över att det gör att göra så mycket med sin befintliga bil, utan att behöva köpa ny. De som utför en motoroptimering är väldigt kunniga inom bilar. De har bra koll på vad du kan göra för att förbättra din bil. Dra nytta av deras kunskaper och kom fram till en lösning tillsammans med personalen.

Varför är motoroptimering en bra idé?

Som vi ser det finns det två huvudanledningar till att göra en motoroptimering. Vi går igenom anledningarna nedan!

 • Miljövinsten
  En motor som är optimerad för din typ körning gör att bränsleförbrukningen kommer att minska. Om motorn är inställd på en viss typ av körning behöver den inte jobba lika mycket som en motor som är inställd på all typ av körning.
 • Nöjeskörning
  Visst är det så att en stor andel av de som funderar på motoroptimering gör det för nöjets skull. Prestandan skjuter i höjden och du får en uppgraderad bil som flyger fram i jämförelse med fabriksinställningarna. Mer om detta i nästa punkt!

Motoroptimering justerar fabriksinställningarna

Själva grundtanken med att göra en motoroptimering är att anpassa bilen efter din körning. När en ny bil rullar ut från bilfabriken är motorn inställd på en ”defaultinställning” som ska passa alla typer av bilförare. I praktiken finns det lika många körstilar som fordon ute på vägarna – och det är många. Att göra en motoroptimering utgår från dig och inte gemene man. Följden blir att du får mycket större behållning av körningen.

Chiptrim – äldre ord för motoroptimering

Det vi idag kallar för motoroptimering har tidigare hetat chiptrim, chiptrimning eller chippning. Benämningen kommer från en tid då man var tvungen att fysiskt löda ur chips från styrenheterna.

Numera behöver fordons chips inte längre vara lödt. De flesta styrenheter kan läsas ut och modifieras direkt. Därför innebär idagens motoroptimering endast elektroniska justeringar i motorns huvuddator. Motoroptimeringen kan resultera i:

 • En starkare och snabbare bil
 • En bättre bränslebesparing
 • En högre körglädje

I slutändan spelar det ingen roll om det kallas för chiptrim eller motoroptimering. Det är viktigast att du lämnar in bilen till en trygg verkstad så allt går rätt till.

Bilar i Sverige - Statistik

Vi nämnde tidigare att det finns lika många körstilar i Sverige som fordon på vägarna. För oss bilnördar har Transportstyrelsen en samlingssida för statistik för bilar i Sverige. I spalten till vänster på länken kan du läsa statistik kring:

 • Antal bilar på vägarna (uppdateras varje månad!)
 • Körkortsstatistik
 • Statistik över koldioxidutsläpp
 • Alla möjliga ämnen relaterade till vägen!